IBM DataPower Gateway jest to profesjonalna platforma zabezpieczeń oraz integracji dla aplikacji mobilnych, chmurowych, WWW, interfejsów API, architektury zorientowanej na usługi (SOA) i procesów firma-firma (B2B). Dzięki niej możliwe jest szybkie udostępnianie klientom, pracownikom i partnerom wartościowych komponentów IT w nowych kanałach. Wspomaga szybkie zabezpieczenie, integrację oraz optymalizację dostępu do różnych rodzajów obciążeń. Umożliwia również sterowanie obciążeniami w ramach jednej, rozszerzalnej platformy bramy gotowej do realizacji stref DMZ.

Korzyści płynące z zastosowania rozwiązania:

  • dostępne zarówno w formie urządzenia fizycznego jak i wirtualnego
  • optymalizacja wykorzystania istniejących aplikacji, bezpieczeństwa i infrastruktury sieciowej aktywów
  • zwiększenie wydajności przetwarzania danych
  • zwiększenie produktywności pracy i wykorzystanie dotychczasowej wiedzy specjalistycznej dzięki elastycznemu interfejsowi użytkownika