IBM Storwize V7000 jest to klasa innowacyjnych systemów dyskowych, najlepszych pod kątem wszechstronności, niezawodności i łatwości obsługi. Aby firmy mogły sprostać problemom oraz szybciej reagować na zmiany wymagań rynku, rozwiązania IBM jakimi są zwirtualizowane systemy pamięci masowej są idealne aby sprostać tym wyzwaniom. Gwarantują one nieprzeciętną wydajność, dostępność, zaawansowane funkcjonalności oraz możliwość rozbudowy na poziomie, który wcześniej nie był dostępny w systemach dysków klasy średniej. Dzięki Storwize V7000 możliwa jest wirtualizacja, konsolidacja i tworzenie warstw w systemach firm o różnej wielkości. Rozwiązanie to proponuje proste w obsłudze, ekonomiczne a zarazem wydajne funkcjonalności zarządzania, które przeznaczone są dla nowych jak i starszych zasobów pamięci masowej w infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstw.

Korzyści płynące z zastosowania rozwiązania IBM Storwize V7000:

  • dostosowywanie się do coraz wyższych wymagań przedsiębiorstwa przy zachowaniu kontroli nad kosztami
  • rozbudowane funkcje pamięci masowej klasy korporacyjnej
  • dynamiczne zmigrowanie danych, zapewniające praktycznie ciągłą dostępność do aplikacji
  • konsolidacja pamięci masowej opartej na blokach i plikach upraszczająca system i zwiększająca jego wydajność
  • umożliwienie przechowywania nawet pięciokrotnie większej ilości aktywnych danych w tej samej fizycznej przestrzeni dyskowej
  • zwiększenie wydajności nawet o 200% dzięki automatycznej migracji danych do wysoko wydajnych dysków SSD