Systemy wideokonferencyjne firmy Polycom zapewniają wysokiej jakości, łatwą w zastosowaniu, zintegrowaną transmisję danych, głosu oraz obrazu. Rozwiązania te adresowane są do każdej firmy, która potrzebuje dobrej jakości połączeń konferencyjnych. Integrują one w najszerszym stopniu rozwiązania wideo, przewodową i bezprzewodową transmisję głosu oraz dają możliwość dzielenia się treściami w wysokiej rozdzielczości. Polycom stanowi mądry wybór dla organizacji poszukujących sprawdzonej konkurencyjnej przewagi dla maksymalizacji jakości współdziałania. Systemy wideokonferencyjne Polycom, dzięki zaawansowanej standaryzacji pozwalają na bezproblemową współpracę z rozwiązaniami wszystkich uznanych producentów. 

W czasach kiedy dla funkcjonowania firmy krytyczna jest wydajność pracy, efektywność organizacji i generowanie oszczędności, rozwiązania do wideokonferencji stają się niezbędnym elementem wykorzystywanym w codziennej pracy. Dzięki wideokonferencjom Polycom firma może osiągnąć następujące korzyści:

  • przyspieszenie procesów decyzyjnych i akceptacji nowych projektów
  • wzrost efektywności pracy
  • optymalizacja czasu pracy
  •  redukcja kosztów