IBM Connections jest to platforma oprogramowania społecznościowego klasy korporacyjnej, umożliwiająca skuteczną komunikację oraz nawiązywanie kontaktów ze współpracownikami i ekspertami w obszarze newralgicznych procesów biznesowych. Informacje o najważniejszych wydarzeniach i nowych procedurach przestały być wystarczające. Potencjał komunikacji uwalnia się dopiero w momencie kiedy powstanie dialog, w którym pracownik może zaproponować i komentować pomysły, strategie i wdrażane rozwiązania. IBM Connections przenosi komunikację wewnętrzną na wyższy poziom. Dzięki temu organizacja jest w stanie osiągnąć korzyści w wymiarze zarówno społecznym jak i biznesowym.

Integracja komunikacji w ramach jednego narzędzia przynosi wiele korzyści w obszarze kaskadowego przekazywania celów biznesowych oraz zarządzania projektami:

  • zmiana kultury komunikowania, przejście od informowania do dialogu powoduje zwiększenie integracji organizacji;
  • zmiana roli pracowników w komunikacji, z odbiorców komunikatów stają się twórcami treści;
  • pełniejszą integrację pracowników, także w innym, wirtualnym wymiarze;
  • usprawnienie zarządzania projektami, a w efekcie skrócenie czasu ich realizacji.

IBM Connections pomaga nadać społeczny wymiar pracy poprzez integrację społecznościowych interakcji pracowników z procesami biznesowymi. Budowanie wartościowych, aktywnych sieci i społeczności pomaga uwolnić kreatywność pracowników, pozyskiwać informacje zwrotne oraz gromadzić wiedzę w jednym, centralnym miejscu. Komunikacja dwustronna i bieżące, szybkie informowanie pracowników o wydarzeniach mających wpływ na przyszłość pracowników pozwalają uniknąć czarnego PR oraz wewnętrznych zawirowań, które mogą osłabić organizacje. Sprawna komunikacja wewnętrzna ma kluczowe znaczenie dla zarządzania zmianą, w szczególności w przypadku fuzji i przejęć. Standardowe rozwiązanie - kaskadowe przekazywanie informacji od dyrektorów poprzez kierowników, po pracowników - działa zbyt wolno. Portale społecznościowe, takie jak IBM Connections , pozwalają skuteczniej dotrzeć z informacją do wszystkich osób w organizacji, bez zniekształcenia komunikatu. Portale społecznościowe stanowią odpowiedź na wyzwania w zarządzaniu komunikacją wewnętrzną:

  • pokonanie problemów z dotarciem do rozproszonych geograficznie oddziałów, spółek w grupie czy zespołów,
  • stworzenie komunikatu, który dotrze do różnych pokoleń, płci, a nawet kultur,
  • radzenie sobie z nadmiarem informacji.