IBM Spectrum Protect jest to platforma ochrony danych udostępniająca przedsiębiorstwom pojedynczy punkt zarządzania tworzeniem i odtwarzaniem kopii zapasowych. Rozwiązanie pozwala na niezawodne tworzenie kopii zapasowej oraz szybkie odtwarzanie w środowiskach wirtualnych, fizycznych i w chmurach różnej wielkości. Spectrum Protect posiada funkcjonalności do obsługi kopii zapasowych, obrazów stanu, archiwizacji, odtwarzania, zarządzania miejscem w pamięci masowej, a także mechanizmy odtwarzania komputerów całkowicie pozbawionych oprogramowania oraz usuwania skutków awarii. Rozwiązanie to pomaga zapewnić ochronę systemom różnej wielkości, w tym maszynom wirtualnym, serwerom plików, poczty, baz danych, systemom zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), komputerami mainframe i desktop.

Korzyści wynikające z zastosowania rozwiązania:

  • niższe koszty ochrony danych nawet o 38%
  • elastyczne rozwiązania dla organizacji w zależności od jej wielkości
  • bezpieczne zarządzanie danymi i niezawodna ochrona