IBM Security QRadar SIEM to narzędzie konsolidujące źródłowe dane o zdarzeniach z tysięcy urządzeń i aplikacji rozproszonych w sieci. Umożliwia przeprowadzenie natychmiastowąej normalizacji i korelacji surowych danych, aby odróżnić rzeczywiste zagrożenia od fałszywych alarmów. IBM Security QRadar SIEM jest również w stanie korelować słabe punkty zabezpieczeń systemów z danymi o zdarzeniach i aktywności sieci, co pomaga w określaniu priorytetów incydentów dotyczących zabezpieczeń.

IBM Security QRadar SIEM:

  • zapewnia widoczność bieżących informacji o stanie bezpieczeństwa, które aktualizowane są w czasie bliskim rzeczywistemu i pomagają w wykrywaniu zagrożeń oraz określaniu ich priorytetów, a tym samym w monitorowaniu całej infrastruktury informatycznej
  • ogranicza liczbę alertów i określa ich priorytety, pomagając ukierunkować ewentualne dochodzenia na praktycznie użyteczną listę podejrzanych incydentów
  • Umożliwia bardziej efektywne wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie, a przy tym generuje szczegółowe raporty o dostępie i aktywności użytkowników
  • Pomaga inteligentnie chronić środowiska chmurowe
  • Generuje szczegółowe raporty o dostępie do danych i aktywności użytkowników ułatwiające spełnienie wymagań formalno prawnych