Si4Backup to rozwiązanie w zakresie kopii zapasowych i archiwizacji spełniające indywidualne potrzeby Klienta. Nasze implementacje uwzględniają najwyższej jakości technologie związane z obszarem zabezpieczania danych, takich jak Object Storage czy Cloud. Wdrożenia poprzedzamy stosownym rozpoznaniem środowiska Klienta, przewidując potencjalny rozwój środowiska IT tak, aby wdrożenie dawało jak najszerszy potencjał. Nasz system backupu nie jest zależny od platformy sprzętowej czy też producenta elementów Storage, co znacznie wpływa na ograniczenie kosztów. Zastosowanie rozwiązania niesie za sobą szereg korzyści. Przede wszystkim pozwala zmniejszyć koszty infrastruktury tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, umożliwia efektywne i wizualne sterowanie kopiami zapasowymi z jednego miejsca a także zapewnia skalowalność, czyli jest odpowiednie zarówno do obsługi podstawowych aplikacji, jak i dużych obciążeń korporacyjnych.
Si4Backup opiera się na następujących narzędziach:

  • IBM Spectrum Storage suite

  • IBM Spectrum Protect