Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach stało się dzisiaj kluczową kwestią funkcjonowania, zwłaszcza na poziomie zarządzania danymi logowania użytkowników. Nowoczesne firmy muszą spełniać wymogi wewnętrznej polityki bezpieczeństwa, przepisów prawa (ustawa o ochronie danych osobowych) jak również branżowych regulacji.

Organizacje przechowują wielkie zasoby danych o zdarzeniach z tysięcy źródeł w czasie rzeczywistym. Dlatego też firma Si4IT proponuje wdrożenie i skonfigurowanie rozwiązania które w wysoce wydajny sposób zbiera, analizuje i archiwizuje obszerne dzienniki zdarzeń sieciowych oraz logów. Nasz produkt może znacznie uprościć procedury związane ze spełnieniem audytu i jednocześnie  może pomóc w spełnieniu norm monitorowania i sprawozdawczości.

Implementacja Si4LogManager pomoże:

  • spełnić wymagania dotyczące ciągłego monitorowania, poprzez przetwarzanie i przechowywanie dużej ilości danych o zdarzeniach z tysiąca źródeł;
  • wykryć i zebrać dane z wielu urządzeń i systemów sieciowych takich jak router, przełączniki ,firewalle , VPN  i inne;
  • analizować i korelować różne typy danych i zdarzeń z dzienników - budując użyteczny obraz czynników ryzyka;
  • spełnić standardy wynikające z przepisów prawa oraz organizacji.

Wykorzystana technologia

  • IBM Security Qradar Log Manager