Biznes internetowy staje się nieodzowną częścią osiągnięcia sukcesu. Dlatego też firma Si4IT proponuje zoptymalizowanie, zebranie i analizowanie danych o interakcji klientów na Państwa platformach, sklepach internetowych czy serwisach. 
 
Wdrożenie narzędzia Si4TCX pozwoli w łatwy i szybki sposób przeanalizować wszystkie interakcje użytkowników serwisu www, aplikacji webowych oraz mobilnych.
Zaimplementowanie naszego rozwiązania pomoże w:
  • wykryciu i eliminacji potencjalnych przyczyn niezadowolenia klientów
  • zdefiniowaniu kluczowych mierników wydajności (KPI) oraz powiązanych z nimi raportów, które stanowią system wczesnego ostrzegania o istotnych zmianach w metrykach interakcji z klientami oraz wskaźnikach utrudnień napotykanych przez klientów
  • podniesieniu użyteczności (usability) stron i aplikacji webowych (heat maps - mapy kliknięć), analiza formularzy
  • analizowaniu zachowań klientów z zewnętrznymi bazami danych oraz z narzędziami web -analitics (serwisy zbierające i analizujące opinie klientów)
Najważniejsze funkcje rozwiązania Si4TCX:
  • mechanizm przetwarzania zdarzeń w czasie rzeczywistym
  • analiza wielowymiarowa
  • efektywne zarządzanie danymi
  • ochrona danych i prywatności przy wykorzystaniu zaawansowanego filtrowania zbieranych informacji
Wykorzystane rozwiązanie
IBM Tealeaf CX