Veeam Backup & Replication to rozwiązanie wydajne, łatwe w obsłudze i przystępne cenowo. Oprogramowanie to przeznaczone jest do tworzenia kopii zapasowych i zapewniania dostępności. Dzięki niemu możliwe jest szybkie, elastyczne oraz niezawodne odzyskiwanie zwirtualizowanych aplikacji i danych w środowiskach zarówno VMware vSphere jak i Microsoft Hyper-V.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication pozwala na sprawne oraz efektywne tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych, odzyskiwanie oraz zaawansowaną replikację maszyn dzięki poniższym funkcjonalnościom:

 • odzyskiwanie całych maszyn wirtualnych, poszczególnych plików i elementów aplikacji
 • szybkie, bezagentowe odzyskiwanie elementów i funkcje eDiscovery dla programów Microsoft Exchange, SharePoint i Active Directory
 • przywracanie na poziomie transakcji w przypadku baz danych Oracle i baz danych SQL Server
 • niższe wartości parametru RPO oraz 20-krotnie szybsze operacje backupu dzięki funkcji tworzenia kopii zapasowych z migawek pamięci masowej EMC, HPE i NetApp
 • w pełni zintegrowane funkcje odzyskiwania awaryjnego w oparciu o chmurę oraz szybkie i bezpieczne tworzenie kopii zapasowych w chmurze przy użyciu funkcji Veeam Cloud Connect za pośrednictwem usługodawcy
 • automatyczne testowanie możliwości odzyskania danych z każdej kopii zapasowej i każdej repliki
 • wbudowana akceleracja sieci WAN — umieszczanie kopii zapasowych i replik w lokalizacji zewnętrznej nawet 50-krotnie szybciej niż w przypadku zwykłego kopiowania plików
 • nieograniczone repozytorium Scale-out Backup Repository™, bezpośredni dostęp do pamięci masowej oraz wbudowana deduplikacja i kompresja
 • odzyskiwanie danych po awarii obejmujące przełączanie awaryjne jednym kliknięciem i powrót po awarii z maksymalnym ograniczeniem wpływu tych procesów na działalność firmy

Korzyści płynące z zastosowania rozwiązania:

 • funkcje tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji w jednym rozwiązaniu - czyli w ramach jednej ceny (2w1)
 • obsługa wielu funkcji hypervisor co oznacza ochronę wszystkich wirtualnych maszyn VMware vSphere oraz Microsoft Hyper-V, za pomocą pojedynczego produktu, z poziomu pojedynczej konsoli, co z kolei pozwala zminimalizować koszty i uprościć pracę
 • pełne kopie syntetyczne, czyli zastosowanie wcześniejszych kopii całościowych i przyrostowych w celu utworzenia nowego punktu odzyskiwania bez obciążania podstawowej pamięci masowej
 • wbudowane opcje deduplikacji i kompresji pozwalają na ograniczenie pamięci masowej koniecznej do tworzenia kopii zapasowych do 75% poprzez kompresję kopii zapasowych i ograniczenie ruchu sieciowego, a także wyeliminowanie zduplikowanych bloków danych
 • wychwytywanie zmian, a następnie aktualizowanie obrazów maszyn wirtualnych nawet co kilka minut na potrzeby replikacji wewnętrznej i zewnętrznej pozwala uniknąć zakupu drogich, specjalistycznych produktów dodatkowych
 • brak udziału agentów - nie ma potrzeby uzyskiwania, wdrażania, zarządzania, monitorowania czy aktualizowania licencji agentów na hostach lub w maszynach wirtualnych

Rozwiązanie dostępne jest w trzech wersjach: Standard, Enterprise oraz Enterprise Plus.