Inwentaryzacja infrastruktury serwerowni

Jedną z oferowanych przez nas usług jest inwentaryzacja infrastruktury w serwerowniach. Inwentaryzacja polega na identyfikacji i opisaniu wszystkich szaf rackowych i urządzeń w nich zainstalowanych oraz połączeń logicznych i połączeń elektrycznych. Zidentyfikowane połączenia oraz urządzenia zostają opisane etykietą z odpowiednią numeracją. Dane zebrane podczas inwentaryzacji mogą być przechowywane w dedykowanym oprogramowaniu - Koldblox Inventory DC Manager. Dzięki temu systemowi Klient posiada pełny nadzór nad stanem faktycznym inwentaryzowanej infrastruktury, co z kolei przekłada się na jej późniejsze planowanie oraz zarządzanie.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji, Klient posiadający dedykowane oprogramowanie ma również możliwość nadzorowania nad procesami związanymi z okresowym serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym każdego urządzenia. Dodatkowo istnieje możliwość monitorowania kolejki zadań do wykonania dla każdej czynności jaka jest realizowana w serwerowni.

Zarządzanie obiegiem powietrza w Data Center

Si4iT oferuje również zarządzanie obiegiem powietrza w Data Center przy pomocy analizy CFD (Computational Fluid Dynamics). Metoda CFD to obliczeniowa mechanika płynów. Jest ona wykorzystywana w odniesieniu do gazów, przez co stała się pomocnym narzędziem w procesie planowania rozbudowy i optymalizacji chłodzenia Data Center. Dzięki tej metodzie możliwa jest wizualizacja aktualnego ruchu mas powietrza oraz jego wpływ na działającą infrastrukturę. Analiza metodą CFD jest również niezastąpiona jeśli chodzi o planowanie wszelkich zmian czy też modernizacji Data Center. Pozwala ona sprawdzić, czy istniejące systemy chłodzenia są w stanie sprostać nowym wymaganiom. Cała analiza odbywa się wirtualnie. Nie ma potrzeby eksperymentalnego przemieszczania sprzętu czy też wyłączania infrastruktury.