SIEDZIBA WROCŁAW

Biuro:
Si4iT Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 23A
52-222 Wrocław
Zobacz na mapie

Telefon: +48 601 766 025
e-mail: biuro@si4it.pl


DANE REJESTROWE SPÓŁKI Si4iT

Si4iT Spółka z o.o., z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000599388, kapitałem zakładowym w wysokości 20.500,00 zł, NIP 8992782658, REGON 363655174