Serwis
Celem usług serwisowych jest zminimalizowanie przerw pracy systemu oraz zapewnienie pomocy technicznej dla użytkowników. Na usługi te składają się w szczególności:

  • dostęp do służb serwisowych, umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach,
  • obsługa Awarii w gwarantowanych czasach,
  • raportowanie działań Serwisu,
  • dostęp do HelpDesk’u, umożliwiający konsultacje telefoniczne dla użytkowników systemu.

Administracja
W ramach Administracji oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie administrowania infrastrukturą informatyczną, obejmujące usługi świadczone zarówno w postaci doraźnych interwencji, jak też działań o charakterze prewencyjnym. Usługi administracji świadczone są przez dedykowane zespoły konsultantów/administratorów, prowadzące stały nadzór nad bezpieczeństwem i wydajnością systemów oraz pomoc w planowaniu ich rozwoju.
Objęte opieką Systemy są na bieżąco monitorowane przez administratorów dzięki czemu są oni proaktywnie informowani o zajściach, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa i stabilności ich pracy.

W zależności od potrzeb oferujemy:

  • pełną odpowiedzialność za administrację systemów (outsourcing administracji IT),
  • zdalne wsparcie administratorów Klienta oraz wykonywanie regularnych przeglądów systemów,
  • zdalny monitoring działania systemów.

Proponowane przez nas usługi Administracji gwarantują Państwu, że systemy pracować będą zawsze z najwyższą wydajnością. Na usługi Administracyjne składają się:

  • instalacja uaktualnień i poprawek
  • zarządzanie usługami aplikacji